Egenkontroll

Tjänster - Egenkontroll

Egenkontroll

VIMAB har i många år arbetat för att bli certifierade för egenkontroll av säkerhetsventiler. Vi har idag kommit så långt att vi kan hjälpa er som kund att ansöka om egenkontroll.

Tillsammans arbetar vi fram ett underlag som visar att ni tillsammans med VIMAB uppfyller de krav som ställs för att bli godkända för egenkontroll av anläggningens säkerhetsventiler. Detta innebär att vi kan hjälpa er med stora besparingar utan att tumma på kvalité och säkerhet när det gäller kontroll av säkerhetsventilerna.