Interna system

Wordpress Theme

Verksamhetssystem

Fastanställd personal på VIMAB har tillgång till företagets webbaserade verksamhetssystem.
Till Verksamhetssystemet

Webmail

Fastanställd personal på VIMAB har tillgång till e-post, kalender och kontakter via ett webbaserad system.
Till Outlook Web Access