Säkerhetsventiler - Grundläggande

Utbildning i hantering av ventiler

På VIMAB delar vi gärna med oss av vår stora erfarenhet inom ventilservice. Nu erbjuder vi
kvalificerade utbildningar och kurser inom området. Utgångspunkten är att du ska lära dig saker som du har direkt användning av i ditt arbete. Teoretisk och praktisk hantering av ventiler, såväl manuella som automatiserade är en väsentlig kunskap för ökad säkerhet och produktivitet.

Företagsanpassad kurs

Våra utbildningar ska lära dig sådant du har direkt användning för i arbetet. Därför styr du och de andra deltagarna riktningen. Våra kursledare har lång branscherfarenhet, så passa på att ställa dina specifika frågor till en expert. Kursen är en naturlig mötesplats för människor med liknande arbetsuppgifter, vilket gör att också kunskapsutbytet mellan kursdeltagarna blir ett naturligt och viktigt inslag i utbildningen.

Frågor?

Har du frågor om innehåll och kurstillfällen? Tveka inte att kontakta oss!
Vi berättar gärna mer om alla möjligheter som finns.


Säkerhetsventiler

sakerhets-utbildningVem riktar sig kursen till?

Utbildningen riktar sig till driftpersonal, underhållspersonal och konstruktörer. Kort sagt alla som använder säkerhetsventiler i produktion, utför underhållsarbete, nyinstallerar eller gör val av ventiler.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren kunna förstå och hantera olika säkerhetsventiler på ett korrekt och säkert sätt. Drift, installation, kontroll och framförallt säkerhet är grundläggande för innehållet.

Kurslängd: Heldag

Kursinnehåll

Utbildningen ger en inblick i regelverk, kriterier för ventilval, dimensionering i teori och praktik samt genomgång av de olika typer inkl. för och nackdelar av säkerhetsventiler som finns. Utbildningen behandlar även vad som krävs för att få en väl fungerande process och vad som behövs för kravspecifikationer gällande valet av säkerhetsventiler.

 • Myndighetskrav
 • Tryckbegrepp
 • Ventiltyper
 • Installation
 • Kapacitet
 • Dimensioner i N4
 • Provning
 • Sprängbläck
 • Gällande krav
 • Underhåll
 • Olika metoder för slipning
 • Olika metoder för test
 • Checkpunkter vid service
 • Ventilens delar på engelska
 • Utökade resonemang om prov