Tjänster

Tjänster

Säkerhetsventiler

Otäta säkerhetsventiler innebär negativ miljöpåverkan och energiförluster. De skyddar också personal och
utrustning och regleras därför av lagkrav på regelbundna kontroller.

Vi utför
• Demontage och montage
• Renovering, funktions- och täthetskontroll av ventilen
• Funktionskontroll av säkerhetsventiler i drift

Avstängningsventiler

Läckande avstängningsventiler kan leda till höga energikostnader och processtörningar. I värsta fall kan det även innebära säkerhetsrisker.

Vi utför
• Demontage och montage
• Renovering och test av ställdon – elektriska och pneumatiska
• Renovering och täthetskontroll av ventilens samtliga delar

Reglerventiler

Reglerventiler är ofta komplexa och ställer höga krav på kvalificerad service. Därför har vi utbildade tekniker med spetskompetens inom underhåll av reglerventiler.

Vi utför
• Demontage och montage
• Renovering av ställdon – elektriska och pneumatiska
• Injustering av lägesställare.
• Renovering och täthetskontroll av ventilen
• Test av elektriska ställdon i bromsbänk

Förebygg energiförluster med ångfällemätning

tjan_01

En läckande ångfälla leder inte bara till energiförluster, ökade kostnader och processtörningar. Det kan även resultera i negativ miljöpåverkan och i värsta fall personskador. Vi utför kontroll, reparerar och byter ångfällor oavsett fabrikat och typ. Efter utförd kontroll genereras en komplett rapport med mätresultat, förlustberäkning och förslag till åtgärder.

Funktionskontroll av säkerhetsventiler i drift

tjan_02

Funktionskontroll i drift är både tids- och kostnadseffektivt. Eftersom ventilerna kan kontrolleras på plats och under drift behöver endast ventiler med funktionsfel demonteras för service och kontroll. På så vis undviks kostsamma driftstopp samtidigt som kvalitetssäkrad och dokumenterad kontroll utförs.