Ångfällemätning

Tjänster - Ångfällemätning

Ångfällemätning

En ångfälla är automatisk ventil som dränerar ångledningar och processer från kondensat samtidigt som den stänger för ånga. Dessutom evakuerar den icke kondenserbara gaser, framförallt luft.

När ångfällan inte fungerar

En läckande ångfälla låter färskånga läcka ut och orsakar energiförluster, ökade kostnader och miljöpåverkan. Dessutom kan det leda till trycksättning av kondensatsystemet, vilket försvårar för kondensatet från andra fällor att dräneras. En blockerad ångfälla kan inte dränera ångledningen, med risk för erosion, vattenslag och långa uppstartstider som resultat.

Vi hjälper dig att få kontroll

Av de tusentals ångfällor vi kontrollerar årligen är ungefär var tionde defekt. Antingen läcker de färskånga eller så är de helt blockerade. Efter varje mätning beskriver vi detta för dig i en rapport med mätresultat. Dessutom levererar vi en fullständig ekonomisk analys med förlustberäkning och ett åtgärdsförslag senast några dagar efter mätningen.

Vi hjälper även till med att ta fram utbytesarmatur och har möjlighet att ombesörja montaget av de nya fällorna. En enskild läckande eller blockerad ångfälla kan medföra kostnader på ca 12000 kr/år. Det lönar sig att utföra mätningar kontinuerligt.

En ångfällemätning innebär följande:

• Inventering och uppmärkning av anläggningens ångfällor
• Mätning av ångfällorna
• Beräkning av anläggningens energiförluster
• Åtgärdsförslag för felaktiga fällor
• Förslag på andra åtgärder som kan ge en effektivare process
• Upprättande av rapport