Funktionskontroll i drift

Tjänster - Funktionskontroll i drift

Funktionskontroll i drift

Stoppa inte driften på din anläggning bara för att det är dags för kontroll. Med vårt heldatoriserade system hjälper vi dig att kontrollera dina säkerhetsventiler online, under normal drift, oavsett årstid.

Smidig och säker hantering

Utrustningen är konstruerad för att användas mobilt i riktigt krävande miljöer. Och vi undviker tung utrustning för att demontera och transportera stora ventiler. Tack vare den lätta riggen kan vi även kontrollera mycket svåråtkomliga ventiler i drift.

När vi testar dina säkerhetsventiler bedömer vi öppningstryck, fjäderkurva och täthet under normala driftsförhållanden. Med hjälp av slaglängdsbegränsning kan vi styra körningar på ohälsosam media och minska risken för miljöfarligt utsläpp.

Funktionskontroll i drift betyder obruten produktion och därmed ökad lönsamhet.