Kondensatavledarkontroll

Wordpress Theme

Kondensatavledarkontroll

Vi kontrollerar tusentals ångfällor av olika fabrikat varje år. Ungefär var tionde fälla har bristande funktion. Antingen läcker de färskånga eller så är de helt blockerade. Efter varje mätning beskriver vi detta för kunden i en rapport med mätresultat. Dessutom levererar vi en fullständig ekonomisk analys med förlustberäkning och ett åtgärdsförslag senast några dagar efter mätningen. Vi hjälper även till med att ta fram utbytesarmatur och har möjlighet att ombesörja montaget av de nya fällorna. Våra kunder har märkt att det är lönar sig att hålla koll på sina fällor och låter oss därför kontinuerligt utföra mätningar på deras anläggningar.