Ventilservice

Tjänster - Ventilservice

Ventilservice

Visste du att det finns en servicetekniker från VIMAB i din närhet, som kan din bransch och har kompetens att se vad just du behöver. Vi finns nämligen på fem strategiskt utvalda platser i Sverige. Som kund får du snabb och smidig hjälp så att du slipper långa driftsavbrott. Våra servicetekniker har avancerad mobil utrustning för tillförlitliga tester och mätningar på plats i din anläggning.

Med åren har vi samlat på oss erfarenhet och ett stort antal tekniska instruktioner. Det gör att vi snabbt och enkelt kan ta itu med alla typer av ventiler av alla fabrikat. Se oss som din trygghet och ditt bollplank, både vid enklare frågor och allvarligare problem. Läs mer i vårt produktblad eller kontakta oss så berättar vi mer.

Tidig rådgivning

Med vår expertis och din egen kunskap om ditt företags processer, kan vi förbättra och effektivisera ventilunderhållet med betydande kostnadsbesparingar som resultat. Anlita oss redan på planeringsstadiet så föreslår vi de lösningar som passar ditt företag bäst.

Hyr en ventilexpert

Ibland behöver man en extra resurs, till exempel vid arbetstoppar eller sjukskrivningar. Då kan VIMAB erbjuda extra arbetsstyrka på längre eller kortare tid. De företag som hyr personal från oss idag säger att det ger dem tid att fokusera på produktion istället för administration. Och fördelarna för ditt företag är många:

• Ingen rekryteringsprocess
• Kortare startsträcka
• Ingen personaladministration

Dessutom är vi flexibla när det gäller tjänstens omfattning. Vi kan till exempel öka eller minska antalet timmar efter behov, även mitt under uthyrningen. 
Kontakta oss för att diskutera en lösning.