Säkerhetsventiler - Avancerad

Kursinnehåll

En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen ger en god insikt i hur säkerhetsventiler fungerar och vikten av att underhåll och installationer av säkerhetsventiler utförs på ett riktigt sätt. Kursen genomförs i samarbete med VIMAB och i deras lokaler. Här finns tillgång till väl utrustade verkstäder där den teori som tas upp genast kan tillämpas och exemplifieras på ett bra sätt. Kursdokumentationen innehåller en omfattande allmän teoridel om säkerhetsventiler och deras installation samt metoder för beräkning av kapacitet och tryckfall.

Kursen ger ökad kunskap om säkerhetsventiler avseende användning, funktion och installation för att kunna garantera en säker anläggning. Efter kursen skall deltagaren kunna ta isär och renovera en säkerhetsventil på ett riktigt sätt så att dess funktion är kvar efter renoveringen.

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete utför underhållsarbete på, nyinstallerar eller dimensionerar säkerhetsventiler.

Teori om säkerhetsventiler

  • Konstruktion
  • Terminologi
  • Installation
  • Tryckfall
  • Krav vid inköp

Praktik i verkstad

  • Isärtagning och ihopsättning
  • Ventilens delar
  • Slipning
  • Mått och spel
  • Provtryckning

Kursen vänder sig till:

Personer som i sitt arbete utför underhållsarbete på, nyinstallerar eller dimensionerar säkerhetsventiler.

Dokumentation

Kursdokumentationen innehåller en omfattande allmän teoridel om säkerhetsventiler och deras installation samt metoder för beräkning av kapacitet och tryckfall.

Vill du veta mer

Kontakta VIMAB på telefon 0141-237750 eller via e-post info@vimab.se.

Företagsanpassad kurs

Kursen kan även hållas företagsanpassad enligt kundens önskemål.

Anmälan och övrig information

OBS! Antalet platser är begränsade.