Utbildning

Tjänster - Utbildning

Utbildning

Våra utbildningar ska lära dig sådant du har direkt användning för i arbetet. Därför styr du och de andra deltagarna riktningen. Våra kursledare har lång branscherfarenhet, så passa på att ställa dina specifika frågor till en expert. Kursen är en naturlig mötesplats för människor med liknande arbetsuppgifter, vilket gör att också kunskapsutbytet mellan kursdeltagarna blir ett naturligt och viktigt inslag i utbildningen.

Företagsanpassad kurs

Om fler på företaget vill gå kursen samtidigt, eller om våra fasta utbildningsdagar inte passar din kalender, kan vi hålla en anpassad kurs för ditt företag. Utbildningen sker i våra lokaler och vi skräddarsyr innehållet helt efter ditt företags behov.