Kemi & Petrokemi

Branscher - Kemi och petrokemi

Kemi & Petrokemi

VIMAB arbetar inom kemi och petrokemisk industri över hela Skandinavien. Vi är vana att hjälpa till med inventering av ventiler och vi utbildar gärna din personalen i de olika ventilernas funktioner. 
Varje år utför vi dessutom hundratals funktionskontroller i drift med vår testutrustning för säkerhetsventiler.