Renovering

VIMAB erbjuder renovering av ventiler inom processindustri. Genom att renovera dina ventiler i god tid minskar du miljöpåverkan och sparar de kostnader det innebär att byta ut den skadade ventilen mot en helt ny. Hos oss kan du även få reparation av ventiler i alla storlekar och i alla format. 

Renovering av ventil – så går det till

VIMABs utbildade servicetekniker genomför en noggrann renovering av dina ventiler. I vår verkstad plockar vi isär ventilen, blästrar, slipar och målar sedan delarna för bästa resultat. Så går processen till när en ventil renoveras hos oss:

  1. ventilen demonteras
  2. teknisk bedömning – går det att laga ventilen?
  3. blästring av detaljer
  4. bearbetning av tätningsytor
  5. montage med nya packningar
  6. funktions- och täthetskontroll
  7. målning.

Har du frågor om VIMABs reparation av ventiler? Välkommen att kontakta oss!

Renovering av ventiler i verkstäder över hela Sverige

VIMAB erbjuder renovering och service av samtliga på marknaden förekommande fabrikat och ventiltyper, oavsett storlek och tryckklass. I våra fem verkstäder utspridda i Sverige levererar vi snabb och effektiv ventilservice. Kombinerat med våra rullande servicebussar får du hög tillgänglighet oavsett var du befinner dig.

Med VIMAB kan du räkna med spetskompetens om du har exempelvis slitna reglerventiler, avstängningsventiler eller säkerhetsventiler i din anläggning. Våra tekniker har lång erfarenhet av ventilsystem i industrianläggningar för kraft/värme, papper och cellulosa, petrokemi m.m.

 

VIMAB – alltid ett tryggt val för dina ventiler!