Ånga & Kondensat

Vem riktar sig kursen till?

För dig som dagligen arbetar med ånga/ kondensat i din produktion, utför underhållsarbeten, nyinstallerar eller utvecklar applikationer för ånga.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren kunna förstå och på ett säkert sätt arbeta med en ångprocess. En oumbärlig utbildning för utföra arbeten med ånga på ett säkert sätt vid drift, installation och underhåll.

Kurslängd: heldag

Kursinnehåll

Kursen ger en inblick i hur ett ång- och kondensatsystem påverkas av tryck och temperaturförändringar. Vi går igenom vilka risker som finns när man arbetar med ång- och kondensatprocesser och hur man undviker dessa. Kursen ger även en inblick vilka skador som kan uppstå vid felkonstruktioner eller vid fel handhavande av ett ångsystem.

  • Vad är ånga?
  • Ångans kvalitet
  • Ångdistribution
  • Dimensionering av ångledningar
  • Värmeförluster/Isolering
  • Kondensatsystemets utformning
  • Kondensatavledare och dess uppgift

Utbildning i hantering av ventiler

På VIMAB delar vi gärna med oss av vår stora erfarenhet inom ventilservice. Nu erbjuder vi kvalificerade utbildningar och kurser inom området. Teoretisk och praktisk hantering av ventiler, såväl manuella som automatiserade är en väsentlig kunskap för ökad säkerhet och produktivitet.

Företagsanpassad kurs

Våra utbildningar ska lära dig sådant du har direkt användning för i arbetet. Därför styr du och de andra deltagarna riktningen. Våra kursledare har lång branscherfarenhet, så passa på att ställa dina specifika frågor till en expert. Kursen är en naturlig mötesplats för människor med liknande arbetsuppgifter, vilket gör att också kunskapsutbytet mellan kursdeltagarna blir ett naturligt och viktigt inslag i utbildningen.

Frågor?

Har du frågor om innehåll och kurstillfällen? Tveka inte att kontakta oss! Vi berättar gärna mer om alla möjligheter som finns.

Anmälan till utbildningar