Kärnkraft

Bransch - Kärnkraft

Kärnkraft

VIMAB utför ventilservice på samtliga svenska kärnkraftverk. Här ställs höga krav på säkerhet, varför vi sett till att de allra flesta av våra tekniker är godkända för att arbeta inom svensk kärnkraft. Här utförs i första hand renodlad ventilservice med stora manskap under revisionsperioderna. Vi håller dessutom kontinuerligt ventilutbildningar för intern personal från svenska kärnkraftverk.