Säkerhets- och reglerventiler

En viktig del för en säker anläggning är fungerande ventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om ventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen ger en god insikt i hur ventiler fungerar och vikten av att underhåll och installationer av ventiler utförs på ett riktigt sätt.

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen riktar sig till driftpersonal, underhållspersonal och konstruktörer. Kort sagt alla som använder ventiler i produktion, utför underhållsarbete, nyinstallerar eller gör val av ventiler.

Kursen genomförs i samarbete med VIMAB och i deras lokaler. Här finns tillgång till väl utrustade verkstäder där den teori som tas upp genast kan tillämpas och exemplifieras på ett bra sätt. Kursdokumentationen innehåller en omfattande allmän teoridel om ventiler och deras installation samt metoder för beräkning av kapacitet och tryckfall.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren kunna förstå och hantera olika säkerhetsventiler på ett korrekt och säkert sätt. Deltagaren ska kunna ta isär och renovera en ventil så att dess funktion är kvar efter renoveringen. Drift, installation, kontroll och framförallt säkerhet är grundläggande för innehållet.

Kurslängd: Heldag

Kursinnehåll

Utbildningen ger en inblick i regelverk, kriterier för ventil- och ställdonsval, dimensionering i teori och praktik samt de olika typer inkl. för- och nackdelar av ventiler som finns. Utbildningen behandlar även vad som krävs för att få en väl fungerande process och vad som behövs för kravspecifikationer gällande valet av ventil. Nedan ser du de moment som ingår i utbildningen:

 • Normer och myndighetskrav – CE/PED, ATEX, bygglängder
 • Regelverk och standarder
 • Ansvar – Tillverkarens och leverantörens NL09
 • Tryckbegrepp, tryckslag & tryckfall – Varför uppstår det och hur undviker vi det?
 • Dimensionering – När är det mer eller mindre viktigt?
 • Material – Vanligaste ventilmaterialen
 • Funktion – Avstängning eller reglering
 • Installation, drift och säkerhet – Isärtagning och ihopsättning. Underhåll/reparation, test före återinstallation
 • Praktisk ventilprovning och kontroll
 • Kapacitet
 • Miljö och säkerhet
 • Kriterier för ventilval
 • Kalibrering
 • Felsökning
 • HART, Profibus
 • Sprängbläck
 • Olika metoder för slipning
 • Olika metoder för test
 • Checkpunkter vid service
 • Ventilens delar på engelska och svenska
 • Utökade resonemang om prov
 • Mått och spel
 • Provtryckning
 • Ventiltyper – Manuella, egenmedia-styrda, tryck- eller temperaturstyrda. Pneumatiska och elektriskt reglerade ventiler. Tryckregulatorer, överströmning, kondensavledare, säkerhetsventiler m.fl.
 • Manöverdon
 • Lägesställare, 4 – 20 mA eller 3 – 15 PSI
 • Ventilegenskaper
 • Avstängningsventiler – Konstruktion till funktion
 • Avstängningsventiler i verkligheten – Hur gör du och varför?
 • Automation on/off – Manöverdon och magnetventiler

Utbildning i hantering av ventiler

På VIMAB delar vi gärna med oss av vår stora erfarenhet inom ventilservice. Nu erbjuder vi kvalificerade utbildningar och kurser inom området. Utgångspunkten är att du ska lära dig saker som du har direkt användning av i ditt arbete. Teoretisk och praktisk hantering av ventiler, såväl manuella som automatiserade är en väsentlig kunskap för ökad säkerhet och produktivitet.

Företagsanpassad kurs

Våra utbildningar ska ge dig kunskap som du har direkt användning för i arbetet. Därför styr du och de andra deltagarna riktningen. Våra kursledare har lång branscherfarenhet, så passa på att ställa dina specifika frågor till en expert. Kursen är en naturlig mötesplats för människor med liknande arbetsuppgifter, vilket gör att också kunskapsutbytet mellan kursdeltagarna blir ett naturligt och viktigt inslag i utbildningen.

Frågor?

Har du frågor om innehåll och kurstillfällen? Tveka inte att kontakta oss! Vi berättar gärna mer om alla möjligheter som finns.

Anmälan till utbildningar