Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vårt kvalitetsarbete ska kännetecknas av ständiga förbättringar med kunden i fokus genom att:

  • Leverera rätt produkt eller tjänst i rätt tid till en förväntad kostnad med målsättningen att överträffa kundens förväntan.
  • Med ledares engagemang sätta tydliga mål och följa upp desamma.
  • Avsätta tid och resurser för att ständigt förbättra verksamheten. Det uppnås med personalens ansvar och engagemang genom information, utbildning och aktivt deltagande i kvalitetsfrågor.
  • Sträva efter att uppnå maximalt kundvärde samt felfria produkter och tjänster.

Motala 2021-03-15
Markus Anglered, VD

VD har det övergripande ansvaret för dessa riktlinjer och kan fördela ansvaret för arbetsmiljö till personer i organisationen.