Funktionskontroll i drift

Ni behöver inte stoppa driften på er anläggning bara för att det är dags för funktionsprov. Med vårt system och våra tekniker hjälper vi dig att funktionsprova dina säkerhetsventiler online, under normal drift, oavsett årstid. Funktionskontroll i drift betyder oavbruten produktion och därmed ökad lönsamhet. VIMAB är en certifierad funktionskontrollant som årligen utför funktionskontroller på företag runt om i landet. Från våra fem verkstäder i Sverige kan vi snabbt vara på plats för att utföra funktionskontroll i drift i er verksamhet.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av funktionskontroll i drift!

Varför behöver man göra en funktionskontroll av ventiler?

Enligt AFS 2017:3 krävs funktionskontroll av trycksatta anordningar och kärl. Genom att säkerställa säkerhetsventilernas funktion vet du att de fungerar som de ska. Risken minskar också att utrustningen går sönder (vilket medför kostsamma driftstopp), du förhindrar även personskador. Om man inte gör regelbundna funktionskontroller kan Arbetsmiljöverket utfärda vite och i värsta fall ett körförbud av anläggningen.

Hur pass ofta man ska genomföra funktionskontroll av säkerhetsventiler bestäms ihop med besiktningsingenjör från ackrediterat kontrollorgan. Det vanligaste intervallet är 12-18-24-36 månader.

Funktionskontroll i drift med smidig och säker hantering

Vår utrustning är konstruerad för att användas mobilt i krävande miljöer, där vi undviker demontering och transport av stora ventiler. Tack vare den lätta riggen kan vi även kontrollera svåråtkomliga ventiler i drift.

När vi testar dina säkerhetsventiler bedömer vi öppningstryck, fjäderkurva och täthet under normala driftsförhållanden. Med hjälp av slaglängdsbegränsning kan vi styra körningar på ohälsosam media och därmed minska risken för miljöfarligt utsläpp.

Funktionskontroll med VIMAB

  • Vi är placerade på fem olika orter i Sverige och kan snabbt vara på plats
  • Vi tar hela ansvaret för att era ventiler fungerar och utvecklar lösningar som anpassas efter era specifika behov
  • Kontroll med oavbruten produktion = ökad lönsamhet
  • Vi arbetar förebyggande men kan också hjälpa till i akuta situationer