Fältservice

VIMAB finns över hela Sverige och är Nordens ledande ventilservice. Med vår expertis och din egen kunskap om ditt företags processer, kan vi förbättra och effektivisera ventilunderhållet med betydande kostnadsbesparingar som resultat. Anlita oss gärna redan på planeringsstadiet, så föreslår vi de lösningar som passar ditt företag bäst.

Vad är ventilservice och hur gynnar den min anläggning?

En ventilservice genomförs för att du ska ha full kontroll över att ventilerna fungerar som de ska, så att du i ett tidigt skede kan upptäcka eventuella läckor och förslitningar och åtgärda dessa innan problemet är ett faktum. 

Genom att kontrollera, underhålla, reparera och eventuellt byta ventilerna, minskas kostsamma produktionsstopp och ventilerna får en längre livslängd och kvalitet. Det ger också lägre miljöpåverkan eftersom en reparation i tid kan innebära att du slipper byta ut dina befintliga ventiler mot nya. 

Våra specialistutbildade servicetekniker har all utrustning som behövs och kan snabbt hitta grundorsaken till ett onormalt slitage eller läckage.  

Vår ventilservice – så går den till

 1. Vi börjar med att demontera och rengöra ventilen och dess delar
 2. Gaskets and packing boxes are replaced
 3. Tätningsytor slipas
 4. Vi kontrollerar ventilens olika delar för att se till skick och slitage; behöver några reservdelar bytas? 
 5. Vi funktionsprovar ventilen i testbänk med kalibrering och gör därefter en täthetskontroll
 6. En skylt med information om öppningstryck och besiktningsdatum monteras och plomberas på ventilerna
 7. Vi ger er en fullskalig rapport och underhållsplan av ventilerna

Nedan kan du läsa om vilken typ av service och underhåll vi erbjuder för olika typer av ventiler:

 

Säkerhetsventiler

Otäta säkerhetsventiler innebär negativ miljöpåverkan och energiförluster. De skyddar också personal och utrustning och regleras därför av lagkrav på regelbundna kontroller.

Vi utför

 • Disassembly and assembly
 • Renovering, funktions- och täthetskontroll av ventilen
 • Funktionskontroll av säkerhetsventiler i drift

Avstängningsventiler

Läckande avstängningsventiler kan leda till höga energikostnader och processtörningar. I värsta fall kan det även innebära säkerhetsrisker.

Vi utför

 • Disassembly and assembly
 • Renovering och test av ställdon ? elektriska och pneumatiska
 • Renovering och täthetskontroll av ventilens samtliga delar

Control valves

Reglerventiler är ofta komplexa och ställer höga krav på kvalificerad service. Därför har vi utbildade tekniker med spetskompetens inom underhåll av reglerventiler.

Vi utför

 • Disassembly and assembly
 • Renovering av ställdon ? elektriska och pneumatiska
 • Injustering av lägesställare.
 • Renovering och täthetskontroll av ventilen
 • Test av elektriska ställdon i bromsbänk

Book service