Policies

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001. Det är ett bevis på att våra kunder kan känna sig extra trygga med oss. Certifieringarna visar att VIMAB arbetar aktivt med att förbättra verksamheten, minska miljöbelastningen och att vi strävar efter uppnå en så säker arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare.

Nedan kan du läsa mer om våra policyer.