Vimab Ventilhotell

Öppna dörren till Vimabs Ventilhotell –  ta kontroll över er anläggning, minska driftstopp, och förbättra den övergripande effektiviteten och säkerheten i  processen.

Innovativ service som erbjuder kortare revisionstider och reducerar behovet av tekniker på plats.

Tjänsten inkluderar inspektion, reparation, och underhåll av ventiler, där de förvaras och underhålls i Vimabs specialiserade anläggningar.

Genom Ventilhotell, kan företag ta kontroll över sin anläggning, minska driftstopp, och förbättra den övergripande effektiviteten och säkerheten i sin process.

Effektivisera underhållsprocessen från A till Ö

Tjänsten inkluderar inspektion, reparation, och underhåll av ventiler, där de förvaras och underhålls i Vimabs specialiserade anläggningar. Tjänsten möjliggör effektivare revisionstider och reducerar behovet av tekniker på plats. Vimabs ventilhotell effektiviserar underhållsprocessen för att snabbt hantera underhåll och reparationer, vilket minskar driftstopp och ökar industriell effektivitet.

Genom Vimab Ventilhotell säkerställs att ventiler alltid är tillgängliga och funktionsdugliga.

Hur går det till?

Kartering och behovsanalys
Vi inventerar er anläggning och utför en behovsanalys som kan inkluderar driftskontroll och inventering av lagerhållna komponenter.

Avtal
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, från support till funktionsansvar, med snabba inställelsetider. Vår tydliga gränsdragningslista och ansvarsfördelning säkerställer smidig hantering.

Upphandling av ventiler
Vimab är experter på ventiler. Vi har etablerade kontakter med alla ventiltillverkare och utför arbetsuppgifter enligt avtalsmässig gränsdragning.