Vad är en säkerhetsventil?

En säkerhetsventil är en tryckinställd ventil som öppnas vid övertryck och skyddar resten av systemet. Om trycket i systemet stiger komprimeras säkerhetsventilens fjäder vilket leder till att ventilen öppnar sig och släpper ut övertrycket för att ta bort risken för explosion och tryckskador.

Ventilens konstruktion gör att den efteråt stänger sig igen för att förhindra ytterligare utsläpp av mediet när tryckförhållandet har återgått till det normala. Säkerhetsventiler ska användas där det finns trycksatt utrustning.