Kulventilen – pålitlig ventiltyp för krävande tillämpningar

18 April 2023

Kulventilen – pålitlig ventiltyp för krävande tillämpningar

Kulventilen är en pålitlig typ av ventil med få rörliga delar som ofta används i krävande tillämpningar, till exempel i flöden med stort inslag av partiklar. Kulventiler kan vara dyra i inköp. Renovering är därför ofta ett lönsamt alternativ till utbyte ? det kan reducera kostnaden med så mycket som 70-80%.

Kulventilen är en mycket användbar typ av ventil som finns i en mängd olika utföranden och kan användas med ett stort antal olika media, gaser såväl som vätskor. Den används både till reglering och till avstängning. Kulventilen består av ihålig kula som vilar i ett sfäriskt ventilsäte. När kulans hål ligger i linje med ledningen är ventilen helt öppen. Ingenting är i vägen för flödet och hela diametern kan användas för att transportera mediet. Kulans position kontrolleras oftast med en spak. När spaken ligger i linje med ledningen är ventilen öppen, medan en spak i 90° vinkel mot ledningen indikerar att ventilen är stängd. På  små ventiler manövreras spaken för hand, medan större ventiler regleras med handväxel. Ventilen kan även fjärrmanövreras med manöverdon.

Få rörliga delar

Övriga delar på ventilen är är spindeln, spindelpackningen samt de sätesringar som utgör tätning mellan kulan och ventilhuset. Det lilla antalet rörliga delar gör detta till en mycket tillförlitlig typ av ventil för processflöden. När ventilen är öppen skyddas sätesringarna från flödet av kulans position, vilket minskar slitaget. I stängt läge trycker flödet mot kulan, som i sin tur trycker mot sätesringen, vilket förbättrar tätningsförmågan. Detta ger hög säkerhet vid avstängning Kulventiler används ofta i pappers- och massaindustrin, bland annat till alla typer av lut. Den fungerar även tillförlitligt för flöden med stora mängder partiklar.

Storleksmässsigt ligger kulventiler oftast mellan 15 och 800 mm , de de allra flesta mellan 50 och 300 mm. För att få kulventilen att passa i olika tillämpningar finns många olika typer av tätning, material på kulan och beläggning på kulsfären. I en del kulventiler ska tätningen sitta fast, i andra ska den kunna röra sig.

Låg friktion mellan slitytor

Även om ventiltypen är mycket tillförlitlig så är ett visst slitage oundvikligt. Det finns flera olika tätningsytor som kan få läckage. För att minska nötningen mot tätningen är kulan oftast belagd med högblankt material, som krom, medan sätesringarna kan vara gjorda med ett hårt material som stellit eller volfram. Det finns även mjuktätande kulventiler där sätesringen är av teflon. Låg friktion är nödvändig då kulan ofta ligger hårt an mot sätesringen. Om trycket i ledningen exempelvis är 10 bar kan det gå tungt att manövrera.

kulvert

Renovering av kulventiler

Om ventilen börjar läcka är det viktigt att den får service innan alltför stora skador uppstår. Kulventiler kan vara mycket dyra att ersätta. Men det finns stora möjligheter att renovera en befintlig kulventil. Både kulan och sätesringarna går att slipa. När kulan och ventilsätet har slipats kan det hända att dimensionerna har ändrats, så att ventilen inte längre tätar mot sätesringarna. I sådana fall kan Vimab tillverka nya sätesringar som är något överdimensionerade för att kompensera för det material som försvunnit. Det går även att bygga upp nytt material med hjälp av PTA-svets.

Jämfört med att köpa en ny ventil kan renovering spara 75-80% av kostnaden. Vimab kan reparera samtliga på marknaden förekommande fabrikat av kuleventiler. I de fall ventilen behöver ersättas lagerför Vimab kulventiler av fabrikaten Neles, NAF och Somas.

Klicka här för att se vilka kulventiler vi har i lager just nu. http://ventillager.vimab.se/

kulventil gul 1000px