Kurs om Säkerhetsventiler, Mars 2014

18 February 2014

Den 27-28 mars håller vi, tillsammans med Inspecta, kurs i säkerhetsventiler.

Målet med kursen är att ge en god insikt i hur säkerhetsventiler fungerar och vikten av att installationer av säkerhetsventiler utförs på ett riktigt sätt.

Mer om kursen och kursinnehållet hittar du här.