Vimab ny servicepartner i Sverige för ventiler i extrema förhållanden

4 May 2023

Vimab har utsetts till ?Preferred Service Partner? i Sverige av IMI Critical Engineering, en av världens största tillverkare av ventiler för krävande tillämpningar.

Detta innebär att IMIs alla svenska kunder kommer att hänvisas till Vimab för servicearbeten. Vimab har redan samarbetat med IMI under flera internationella serviceuppdrag, bland annat i Uzbekistan och Mexiko under förra året.

IMI Critical Engineering, som är baserat i Storbritannien, tillverkar processutrustning för höga tryck och höga temperaturer som används bland annat vid framställning av pappersmassa, olja, naturgas, vätgas eller annan energiproduktion. Dessa typer av processer ställer höga krav på utrustningen.

? Utnämningen innebär att Vimab är det företag som vi i första hand kommer att rekommendera till kunder som behöver service för våra produkter, säger Arjan Jacobs, Area Sales Manager för Norden och de baltiska länderna vid IMI Critical Engineering.

? Vi har valt Vimab därför att företaget täcker hela Sverige ? det är inte många som gör det, de flesta serviceföretag i branschen är lokalt förankrade. Vimab har också ett bra rykte på marknaden.

Vimab är Sveriges största utförare av ventilservice och arbetar i branscher som pappers- och massaindustri, kemisk industri, kraftverk med flera. Företaget finns på fem orter, med huvudkontor i Motala, och har omkring 100 anställda.

Produkterna från IMI Critical Engineering används för att reglera flöden av ånga, gas och vätskor i hårda driftsmiljöer. De är utformade för att klara mycket höga temperaturer och tryck, intensiv nötning och korrosiva förhållanden. Företaget har över 750,000 ventiler installerade i kritiska industriella anläggningar och processer över hela världen och är experter på att driva potentiellt farliga processer på ett säkert och effektivt sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

IMI Critical Engineerings produktportfölj innefattar flera varumärken som är välkända inom processindustrin, till exempel CCI, Bopp & Reuther, Zimmerman & Jansen, TH Jansen, Remosa, BPM, Orton, STI och Truflo.

Om Vimab

Vimab ingår i VIMAB GROUP AB (publ) en industrikoncern bestående av åtta bolag verksamma inom miljö- och säkerhetsteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

För mer information, kontakta Markus Anglered, verkställande direktör.

T: 070 562 3211; E: es.ba1720983997miv@d1720983997erelg1720983997na.su1720983997kram1720983997
Björnvägen 6, 591 52 Motala. Tel: 0141-237750

Distribuerad av: Johan Sjöberg AB, Marstadsvägen 7, SE-59135 Motala, Sweden.
T: +46 70 5694839; E: moc.g1720983997reboj1720983997snaho1720983997j@j1720983997; www.johansjoberg.com