VIMSAFE

VIMSAFE är en kartläggning och åtgärdsplan som ger dig effektivare serviceinsatser med kortare driftstopp som följd. Du sänker kostnaderna och får bättre kontroll över ekonomin. Och framförallt ? du får kontroll på alla säkerhetsventiler på din anläggning.

Så funkar det

Vi inventerar och karterar alla säkerhetsventiler i din anläggning. Varje ventil får en egen identitet med uppgifter om fabrikat, typ, placering och funktion.

Tillsammans med dig och inspektionsföretaget utarbetar vi en prov- och underhållsprofil för varje ventil och en underhållsplan för din anläggning. På så vis säkerställer vi rätt insats vid rätt tid och undviker onödiga och dyra åtgärder på friska komponenter.

Senare kompletterar vi med mätresultat och information om genomförda och framtida åtgärder, exempelvis service och reparationer. Vi lagrar all information om utförda tester och ventilernas status.

Lättillgänglig information på nätet

Databasen når du lätt via Internet. Du loggar in med ditt lösenord och får samtliga uppgifter om varje säkerhetsventil i din anläggning. Du hittar dina certifikat, och du har alltid full kontroll över vilka åtgärder som ska ske framöver.

Väl investerade pengar

Konceptet är en investering som resulterar i minskade underhållskostnader och ökad driftsäkerhet. Investeringar lönar sig redan efter ett år och har efter fem år gett dig stora besparingar.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. Du kan också läsa mer i vårt produktblad eller gå direkt till VIMSAFE.