Hur fungerar en säkerhetsventil?

En säkerhetsventil är vanligtvis en mekanisk ventil som styrs av ett förinställt fjädertryck. Säkerhetsventilen består av en stålfjäder i mitten, en kägla, ett säte, ett utlopp och ett inlopp samt lättverk. Säkerhetsventilens fjäder håller ventilen stängd. Ökar systemtrycket, så övervinner systemtrycket kraften i säkerhetsventilens fjäder vilket resulterar i att fjädern i säkerhetsventilen komprimeras. Nu kommer säkerhetsventilen öppna och blåsa av övertrycket som har uppkommit systemet. När säkerhetsventilen har öppnat och blåst av övertrycket till normala driftsförhållande så kommer fjädern i ventilen att övervinna kraften som är i systemet vilket gör att ventilen stänger igen.

Fjäderkraften är viktig för en säkerhetsventil, eftersom en felaktigt inställd ventil i värsta fall riskerar leda till en explosion. Skulle däremot fjädern vara trasig så kommer ventilen inte att orka hålla emot systemtrycket vilket leder till att den blåser av kontinuerligt och skapar en ekonomisk förlust då dyr media blir avblåst via säkerhetsventilen.