Generell ventilutbildning

Utbildning i hantering av ventiler

På VIMAB delar vi gärna med oss av vår stora erfarenhet inom ventilservice. Nu erbjuder vi
kvalificerade utbildningar och kurser inom området. Utgångspunkten är att du ska lära dig saker som du har direkt användning av i ditt arbete. Teoretisk och praktisk hantering av ventiler, såväl manuella som automatiserade är en väsentlig kunskap för ökad säkerhet och produktivitet.

Företagsanpassad kurs

Våra utbildningar ska lära dig sådant du har direkt användning för i arbetet. Därför styr du och de andra deltagarna riktningen. Våra kursledare har lång branscherfarenhet, så passa på att ställa dina specifika frågor till en expert. Kursen är en naturlig mötesplats för människor med liknande arbetsuppgifter, vilket gör att också kunskapsutbytet mellan kursdeltagarna blir ett naturligt och viktigt inslag i utbildningen.

Frågor?

Har du frågor om innehåll och kurstillfällen? Tveka inte att kontakta oss!
Vi berättar gärna mer om alla möjligheter som finns.


Generell utbildning

Vem riktar sig kursen till?

Kursen är utformad för dig som använder ventiler i produktionen, utför underhållsarbete, nyinstallerar eller gör val av ventiler.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren kunna förstå och hantera olika ventiler på ett korrekt och säkert sätt. Drift, underhåll och säkerhet är grundläggande för innehållet.

Kurslängd: Heldag

Kursinnehåll

 • Miljö och säkerhet
 • Normer och myndighetskrav – CE/PED, ATEX, bygglängder
 • Tryckslag – Varför uppstår det och hur undviker vi det?
 • Dimensionering – När är det mer eller mindre viktigt?
 • Material – Vanligaste ventilmaterialen
 • Ansvar – Tillverkarens och leverantörens NL09
 • Funktion – Avstängning eller reglering
 • Ventiltyper – Manuella, egenmedia-styrda, tryck- eller temperaturstyrda
 • Avstängningsventiler – Konstruktion till funktion
 • Avstängningsventiler i verkligheten – Hur gör du och varför?
 • Automation on/off – Manöverdon och magnetventiler
 • Övriga ventiltyper – Tryckregulatorer, överströmning, kondensavledare, säkerhetsventiler m.fl.
 • Installation, drift och säkerhet – Underhåll/reparation, test före återinstallation