Årets Motalaföretag 2018

16 mars 2018

För 35:e gången i ordningen delas det prestigefyllda priset “Årets Motalaföretag” ut och årets vinnare tog hem den hedersamma utmärkelsen med följande motivering;

”VIMAB AB bildades 1986 och erbjuder idag marknadsledande nationell och internationell ventilservice. Företaget har med sin tekniska kompetens och kraftfulla arbete utvecklats till ett mycket stabilt bolag med framgångsrikt ekonomiskt resultat och är idag en av Motalas större arbetsgivare. Bara under 2017 anställdes 16 nya medarbetare för att möta ökad efterfrågan och planer på framtida expansion. För att säkra kompetensförsörjningen och upprätthålla kvalitén i branschen är bolaget aktivt inom olika utbildningar.

En grundpelare under VIMABs långa historik har varit att utveckla kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö och företaget började tidigt arbeta efter certifierade system inom dessa områden. Parallellt med detta har även VIMAB varit en föregångare i branschen avseende IT, där det egenutvecklade affärssystemet skapar stor delaktighet, högt engagemang och transparens. Det garanterar en utbredd teamkänsla hos de skickliga medarbetarna som arbetar med kundens bästa för ögonen.

Företaget är verksamt på fem olika platser i Sverige men har kvar sitt säte och huvudkontor i Motala vilket har bidragit till att stärka Motalas varumärke.

VIMABs marknadsledande position, dess lokala historik och bidrag till Motalas näringsliv, samt en uttalad strategi att fortsätta satsa för framtiden, gör att vi med stor glädje tilldelar VIMAB utmärkelsen Årets Motalaföretag.“

Det är med stor glädje och stolthet som vi tar emot utmärkelsen som Årets Motalaföretag 2018!

arets motalaforetag