Backventilen får flödet att gå åt rätt håll

15 december 2023

Backventilen får flödet att gå åt rätt håll

Backventiler används i system där mediet inte får flöda bakåt. Om exempelvis ett rör går uppåt kanske man inte vill att ledningen ska tömmas helt varje gång pumpen stannar. Emellanåt uttrycks en viss skepsis mot backventiler, eftersom det ibland anses svårt att få dem att fungera. Men att få en backventil att fungera är enkelt, det är bara att se till att den är rätt dimensionerad och får det underhåll som krävs.

Backventiler används i applikationer där flödet inte får gå baklänges. Man kanske inte vill ha flödet tillbaka in i en pump när den har stannat – en del pumpar kan gå sönder om impellern tillåts att rotera baklänges. Om pumpen utmynnar i ett långt grovt rör som går uppåt kan det finnas en stor mängd vätska i röret som helst ska ska vara kvar där när processen avstannar. Backventiler används även ofta vid ångfällor, då ångfällan kan skadas om ånga återflödar.

En backventil regleras av flödet i ledningen, den har inga reglage på utsidan. En inre platta tillåter flöde framåt, men börjar stänga om flödet minskar eller går åt andra hållet. Eftersom det endast är flödets tryck som pressar plattan mot sätet så brukar man ofta acceptera ett litet läckage. Om man vill ha en backventil som är helt tät får man välja en med mjuk tätning.

Dimensioneras efter flödet

Eftersom trycket mot plattan är avgörande för funktionen, ska backventilen dimensioneras efter flödet, inte ledningens dimension, vilket man oftast gör med andra ventiltyper. Det är då viktigt att ta mediets beskaffenhet i beaktande – är det gas eller vätska; vilken densitet, viskositet. hastighet, tryck och temperatur har flödet? Går det uppåt eller nedåt? Alla sådana faktorer har betydelse för flödets tryck mot plattan.

Om backventilen är överdimensionerad får man ett för lågt flöde, där ventilen inte öppnar helt utan står och fladdrar i halvöppet läge. Detta leder till överdrivet slitage på ventilen och ökade underhållskostnader. En underdimensionerad backventil resulterar i ett för högt flöde genom ventilen, som då står konstant öppen. Eftersom ventilen utgör en restriktion orsakar detta en onödig tryckförlust i systemet. En korrekt dimensionerad backventil är antingen helt öppen eller helt stängd, beroende på flödet i ledningen. Detta ger minst slitage och bäst funktion.

 

ventil

Backventil från Gestra

Många olika typer

Backventiler finns i alla storlekar och tryckklasser. Några av typerna är:

  • Swing-check – en klaffventil som pendlar fram och tillbaka med flödet. Fördelen med denna typ av ventil är att den medger ett högt flöde.
  • Lift check – har en kägla som lyfts och går tillbaka. Denna typ av backventil ger en liten restriktion i flödet.
  • Snedsätesback – vanlig vid höga tryck. Ventiltypen ger en liten S-form till flödet, vilket minskar restriktionen.
  • Disc back ventil – har en skiva som trycks undan. Även denna typ ger en liten S-form till flödet. Typen är inte optimal för ett fritt flöde, men den är mycket kompakt, lätt att applicera och finns i många olika material.

 

ventil2

Det är viktigt att backventilens platta kan röra sig fritt

Lättrörliga delar

Ett vanligt problem med backventilen är att de kärvar. Den ska underhållas på samma sätt som en kägelventil och man behöver ta i beaktande att man har två tätningsytor som ska underhållas. Läckage kan uppstå om man har skador på ventilsätet eller skivan. Det kan även fastna avlagringar eller smuts mellan skivan och ventilhuset.

Alla delar ska kunna röra sig lätt, framför allt ska skivan kunna röra sig fritt. Tätningsytorna slipas och underhålls som på en kägelventil.

Eftersom backventilen sköter sig själv finns inget behov av ett manöverdon på utsidan. Därför är det inte alltid uppenbart att det sitter en backventil i ledningen och ibland kan det hända att den glöms bort – tills det blir fel på den. För att backventilen ska ge problemfri drift krävs för det första att man vet att den finns, för det andra att den är rätt dimensionerad och för det tredje att den får regelbundet underhåll. Är dessa villkor uppfyllda så kommer den att fungera.

 

Om backventilen behöver bytas ut så lagerför Vimab backventiler från Gestra och NAF.
Klicka här för att se vilka backventiler vi har i lager just nu. http://ventillager.vimab.se/