Gå en säkerhetsventilkurs hos VIMAB

17 september 2015

En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation.

Kursen ger en god insikt i hur säkerhetsventiler fungerar och vikten av att underhåll och installationer av säkerhetsventiler utförs på ett riktigt sätt. Kursen genomförs i samarbete med INSPECTA i VIMAB och i deras lokaler. Här finns tillgång till väl utrustade verkstäder där den teori som tas upp genast kan tillämpas och exemplifieras på ett bra sätt.

DSC 1497
Plats: Datum: Pris Kontakt
VIMAB i Motala 16-17 mars, 2016 11 900 SEK Per Cronberg Löfmarck

Kursen ger ökad kunskap om säkerhetsventiler avseende användning, funktion och installation för att kunna garantera en säker anläggning. Efter kursen skall deltagaren kunna ta isär och renovera en säkerhetsventil på ett riktigt sätt så att dess funktion är kvar efter renoveringen.

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete utför underhållsarbete på, nyinstallerar eller dimensionerar säkerhetsventiler.

Kursdokumentationen innehåller en omfattande allmän teoridel om säkerhetsventiler och deras installation samt metoder för beräkning av kapacitet och tryckfall.

Registrera dig här

Program

Teori om säkerhetsventiler

  • Konstruktion
  • Terminologi
  • Installation
  • Tryckfall
  • Krav vid inköp

Praktik i verkstad

  • Isärtagning och ihopsättning
  • Ventilens delar
  • Slipning
  • Mått och spel
  • Provtryckning