Kägelventilen – standardlösningen för små ledningar

15 mars 2023

Kägelventilen – standardlösningen för små ledningar

Kägelventilen är en enkel typ av ventil som ofta används på små ledningar för att reglera eller stoppa flödet.

Kägelventilen är en vanlig typ av ventil som används för att reglera eller stänga av ett flöde. Fördelarna med ventiltypen är att den är liten och relativt billig. Den är vanligast på ledningar med liten diameter, upp till 65 mm. Kägelventiler används främst till lättflytande och flyktiga vätskor samt till gas, exempelvis ånga.

Kägelventilen har fått sitt namn av ventilkäglan, ett höj- och sänkbart tätningselement som vilar mot ventilsätet. Den lyfts genom att spindeln, som är gängad i ventilhuset, vrids runt. De huvudsakliga delarna är ventilhuset, sätet, käglan, spindeln samt en packbox som förhindrar läckage runt spindeln. Ventilen kan även ha en veckbälg, som förhindrar att aggressivt medium kommer i kontakt med packboxen.

Typer av kägelventiler

Det finns flera olika typer av kägelventiler. De viktigaste är avstängningsventiler och reglerventiler. Reglerventiler används för att påverka flödet. Avstängningsventiler används när man vill öppna eller stänga helt, till exempel om man vill isolera en sektion av ledningen så att man kan jobba på den. De används även för att tappa av vätska eller gas, eller för att släppa ut luft från systemet. En kägelventil som konstruerats för flödesreglering ska inte användas som avstängningsventil. Avstängning är en säkerhetsfunktion som ska göra en sektion av ledningen säker för att arbeta med. Man måste alltså kunna vara säker på att ventilen är helt stängd, vilket en avstängningsventil är konstruerad för att kunna garantera.

Det går inte att se på ventilen om den är avsedd för avstängning eller flödesreglering, det beror på hur den är utformad på insidan. Man måste läsa tillverkarens anvisningar innan montering.

Flödesriktning

En annan sak som framgår av tillverkarens anvisningar är flödesriktningen. Det är viktigt att kägelventilen monteras åt rätt håll. Det händer att ventiler monteras åt fel håll, till exempel av personer som inte är insatta i hur processen fungerar. Detta kan leda till onormalt slitage på ventilen. En del kägelventiler har olika flödesriktning beroende på trycket i ledningen. Även detta framgår av tillverkarens anvisningar. Kägelventiler finns även som trevägsventil, där man kan styra om flödet mellan två alternativa lopp.

För- och nackdelar

En nackdel med kägelventilen är att den reducerar flödet genom att sätet delvis sitter i vägen för flödet. Flödet tar dessutom en lätt S-form genom ventilhuset, som även det bidrar till att reducera flödet. Fördelar med ventiltypen är att den är lätt att underhålla, är kostnadseffektiv och utrymmesbesparande. Den är lätt att installera och finns för flänsad eller svetsad montering. På ledningar upp till 65 mm använder man nästan alltid kägelventiler. För avstängning och reglering av större dimensioner använder man andra typer av ventiler.

Behandla ventilen rätt

Kägelventilen behöver motioneras emellanåt. Spindeln och spindelsmuttern ska smörjas med smörjmedel av rätt kvalitet. Ibland används rattnyckel till ventiler som går trögt. Det är en dålig idé. Rattnyckeln ger en hävstång som medför att spindeln vrids med mycket större kraft an vad den är avsedd för. Det finns en anledning till att ratten har den storlek som den har. Med rattnyckel kan man lätt dra sönder ventilen och det kan hända att man får större problem än man hade från början.

Bild1

Ventilrenovering

När en kägelventil kommer in till Vimab gör vi först en bedömning om den är värd att reparera. Om skadan är stor och ventilen inte särskilt dyr är det enklast att installera en ny. När vi bestämt oss för att gå vidare blästras ytan, tätningsytor slipas och nya packningar monteras. Ventilen funktionsprovas i provbänk och tätningskontroll utförs.

Ibland kommer det in ventiler med onormalt slitage. Det kan bero på att ventilen suttit för länge utan att motioneras, eller att det är fel typ av ventil för tillämpningen. Då kontaktar vi anläggningens ägare och försöker att gå till botten med problemet. Processen kan ställa specifika krav på ventilens material och utformning. Mediets flöde, tryck, temperatur, viskositet och andra parametrar kan göra att ventilen behöver vara utformad på ett visst sätt. Kontakta oss på Vimab så hjälper vi dig välja rätt kägelventil.

Se vilka kägelventiler vi har i lager just nu –  klicka här.

 

vetnil