Möt oss på Skogsindustridagarna 2022

18 mars 2022

Mötesplatsen för svensk skogsindustri

Den 24-25 mars 2022 pågår Skogsindustridagarna i Sundsvall.

Skogsindustridagarna är den självklara mötesplatsen för svensk skogsindustri. Med ökad konkurrens från utlandet och expansion på hemmaplan är såväl utmaningarna som möjligheterna många för pappers- och massaindustrin. På Skogsindustridagarna samlas vi som har skogen närmast hjärtat. Tillsammans formar vi framtiden.

Årets seminare har två tydliga teman; det första är textil av skog – trenden som är här för att stanna. Du kommer att kunna lyssna på föredrag från såväl nya och som etablerade anläggningar. Det andra temat är koldioxid– tekniska lösningar samt erfarenheter från anläggningar som jobbar med att bli av med den. Dessutom får du ta del av presentationer av nya anläggningar och stora investeringar. Det är en årligen återkommande mötesplats för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen.

Fullständigt program och registrering för entré här »