Slidventiler – öppnar och stänger flöden i krävande tillämpningar

19 december 2023

Slidventiler – öppnar och stänger flöden i krävande tillämpningar

Slidventiler reglerar flöde med hjälp av en platta eller klaff som höjs eller sänks över en öppning i ledningen. Vimab arbetar främst med kilslidsventiler, en typ av slidventil med en kil längst ned som gör att klaffen tätar hårt mot sätet. Denna typ av ventiler är lämplig för avstängning av flöden med högt tryck och hög temperatur.

I en slidventil regleras flödet med hjälp av en platta eller klaff som glider in på plats, uppifrån och ned, över en öppning. Den tätar genom att en kil eller en slid längst ned på klaffen lägger sig an mot sitt säte. Ventiltypen används för avstängning. Fördelen är att den har ett rakt genomlopp och därmed tillåter maximalt flöde när den är helt öppen. Den manövreras med ratt eller manöverdon.

En slidventil ska bara användas när den är helt stängd eller helt öppen. Om den lämnas delvis öppen under drift kan ventilen ta skada.

De vanligaste typerna av slidventiler är kilslidsventiler och slussventiler. På en kilslidsventil är plattan kilformad längst ned, vilket gör att den trycks hårt mot tätningselementet och förhindrar läckage. I en slussventil saknas tätningen med en kil, vilket gör att den inte tätar lika bra. Slussventiler används därför i tillämpningar med lågt tryck, som vatten och avlopp.

Kilslidsventilen, däremot, klarar höga tryck och höga temperaturer. Ett ångflöde med en temperatur strax över 500 grader och ett tryck på 100 bar, exempelvis, är ingen ovanlig tillämpning för en klislidsventil. Ventilen är tät i båda riktningarna. Den används ofta för olika typer av tillämpningar inom kraftindustrin.

Ytterligare en typ är parallellslidsventilen. Istället för en kil har man här en rund tätning som tätar mot ett säte i inflödet och ett i utflödet till ventilen. Fördelen med denna typ är att den öppnar och stänger mycket snabbt och tätar mycket väl. Den används ofta i olje- och gasindustrin.

Högt tryck

Om en kilslidsventil arbetar under mycket högt tryck kan man behöva minska på trycket för att kunna öppna den. Klaffen kommer annars att ligga an alltför hårt mot ventilhuset. För att minska på trycket finns då ofta en bypass-ventil, en liten ledning med en ventil som leder en del av flödet förbi kilen och på så sätt sänker trycket.

Storleksmässigt startar kilslidsventiler vid 25 mm och de kan i princip bli hur stora som helst.

Kilslidsventiler ska inte användas i applikationer med partiklar i mediet, då partiklarna kan fastna under kilen och orsaka läckage.

Det är viktigt att klaffen glider lätt mot ventilhuset. För att minimera friktionen finns det många olika material att välja på för både klaff och ventilhus, exempelvis rostfritt stål, gjutjärn eller segjärn. Eftersom de olika materialen har olika egenskaper vid olika tryck, temperatur och i olika medier kan materialvalet vara en grannlaga uppgift. Här måste man rådfråga tillverkaren för att få en kombination av egenskaper som fungerar.

Regelbundet underhåll

Kilslidsventilen behöver motioneras emellanåt så att kilen inte fastnar. Dessutom behöver den gängade spindeln smörjas och man bör även försäkra sig om att det inte fastnat skräp i spindeln.

Om ventilen läcker behöver man slipa kilen och sätesytan. Ventiler med flänsad montering kan demonteras och transporteras till Vimab för renovering. Vid svetsad montering renoveras ventilen på plats med portabel utrustning. Det finns ett stort antal fabrikat av kilslidsventiler. För de mest krävande tillämpningarna rekommenderar Vimab ventiler från KSB, Persta och Sempell.

 

Klicka här för att se vilka kilslidsventiler som finns i lager just nu. http://ventillager.vimab.se/