Spjällventilen – en enkel och kompakt ventil med låg kostnad

23 maj 2024

Spjällventilen – en enkel och kompakt ventil med låg kostnad

En spjällventil, eller vridspjällsventil som den också kallas, tillhandahåller ett enkelt sätt att strypa flödet i olika tillämpningar. Den används ofta vid tillverkning av livsmedel, läkemedel, kemikalier samt i vatten och avlopp. I industrin används den ofta istället för en kulventil, eftersom spjällventilen är billigare, enkel att installera och tar liten plat

vridspjallsventil

Spjällventilen är en enkel och billig typ av ventil. Den verkar med hjälp av en skiva som svänger runt en axel och kan ställas i olika vinklar. När man ändrar skivans vinkel ändras också genomloppets storlek.. Skivans axel sitter sällan precis i mitten på skivan. Istället är skivan ofta lätt excentrisk för att tillåta olika öppningshastighet beroende på utformning.

Ventilen har få rörliga delar. Konstruktionen består av ventilhus, spjällskiva, säte och boxpackning. Den används både för avstängning och reglering. Spjällventilen ger en snabb reaktion. Redan vid 70% öppningsgrad får man fullt flöde genom ventilen. I öppet läge ger den ett fritt flöde, i högre mått än andra ventiltyper. Däremot är den inte lämplig vid låg öppningsvinkel.

Vid höga tryck kan den här typen av ventil vara svår att manövrera, eftersom det då kräver mycket kraft att flytta vridspjället. Spjällventiler passar därför bättre i tillämpningar med låga tryck, som exempelvis VA-tillämpningar. De används även ofta i massabruk, i tillämpningar med ånga och lut. Den är dock inte idealiskt lämpad för medium med partiklar, utan fungerar bäst med vätskor och gaser.

Vridspjällsventiler har tre täthetsklasser. Den minst täta har ingen tätning alls och kan inte användas till avstängning utan endast till reglering, genom att man varierar öppningen mellan skivans yttre diameter och ventilens innervägg. De används oftast för att reglera ett flöde av gas i tillämpningar med lågt tryck. Vanliga tillämpningar är flöden av luft eller rökgas.

Den mer tätande typen har ett gummiklätt säte mellan skivans yttre diameter och ventilens innervägg. Sätet är fäst vid ventilhuset och skivan klämmer hårt mot sätet i stängt läge.

Sätet kan även ha en profil som passar i en infasning i ventilhuset, vilket förbättrar tätningsförmågan.

Ytterligare en variant är en mjuk tätning med en hård inre kärna. Tätningen pressas in i sätet och hålls fast genom dess ytterdiameter är något större än sätets innerdiameter. Den här typen av tätning är lämpad för högre tryck än de tidigare beskrivna typerna.

Tätningen kan även vara limmad fast i sätet.

Sätet med sin tätning är vanligen något bredare än ventilhuset, vilket gör att det inte behövs någon tätning när ventilen monteras på ledningen. Undantaget är hårdtätande vridspjällsventiler som används för krävande applikationer med högt tryck och hög temperatur. Här krävs flänstätningar vid monteringen.