VIMAB ställde ut på Kraft och Värme den 17-18 okt

1 november 2013

Inspectas årliga seminarium Kraft och Värme gick av stapeln 17-18 oktober på Yasuragi, Hasseludden i Stockholm. VIMAB fanns under två dagar representerade både som utställare och besökare med personal från flera av våra filialer.

Seminariet är en naturlig mötesplats för diskussioner, erfarenhetsutbyte och för att knyta värdefulla kontakter i branschen. Aktuella ämnen togs upp, många intressanta föreläsningar med aktuella ämnen hölls och en rad intressanta punkter diskuterades.

Vi tackar både Inspecta, kunder och branschkollegor för två bra dagar i Stockholm.