Nyheter

VIMAB ställer ut på Kraft och värme 17-18 oktober.

VIMAB ställer ut på Kraft och värme 17-18 oktober.

Nu är Inspectas årliga seminarium Kraftvärme tillbaka till glädje för dig som arbetar
på värmeverk och kraftvärmeverk. Det kommer att bli givande för dig oavsett om du
är brukare, entreprenör eller tillverkare av trycksatta anordningar. Dessutom är
seminariet en naturlig mötesplats för diskussioner, utbyte av erfarenheter
och för att knyta värdefulla kontakter. Vi tar upp aktuella ämnen och en rad
intressanta punkter står alltid på programmet.

Läs mer och anmäl dig här

Leave a Comment (0) ↓