Möt oss under Skogsindustridagarna ? Mötesplatsen för svensk skogsindustri

13 February 2017

Tema för årets seminarium är ?Nya perspektiv?

Med ökad konkurrens från utlandet och expansion på hemmaplan är såväl utmaningarna som möjligheterna många för papper- och massaindustrin. På Skogsindustridagarna möts vi för att samla kraft. Tillsammans formar vi framtiden.

Skogsindustridagarna är Inspectas årligen återkommande mötesplats för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen. Förutom vårt traditionella seminarium arrangerar vi en välbesökt utställning och dagen före seminariet håller vi kostnadsfria utbildningar för dig som deltar på seminariet (introduktioner till inspektion av glasfiberarmerad plast, föreskrifter och regelverk för tryckbärande anordningar) samt materialutveckling i kokerier och sodahus, speciellt utvalda för skogsindustrin.

Valfria sessioner kommer finnas såsom ?Fiber och återvinning?, ?Pann- och råvatten? och ?Stora projekt och investeringar?, under dag ett i programmet.

Mässan pågår mellan 23-24/3/2017. Vi möts som vanligt på Quality Hotell Sundsvall.

Fullständigt program och entréregistering: http://www.inspecta.com/skogsindustridagarna

featured skogsindustridagarna 2017