Vimab gets more mobile

8 April 2013

Mobila verkstäder

Nu kan vi jobba ännu närmare dig. Under det senaste året har VIMAB utökat med en lastbil och två mobila servicecontainrar för att utföra större serviceuppdrag med mobila verkstäder på plats hos våra kunder. Containrarnas utrustning kan variera. Exempel på innehåll är fasta arbetsbänkar, verktygstavlor, sortiment med reservdelar, slipmaskiner, kompressor, provbänk och en mindre bläster. Till varje container finns ett servicetält som gör att vår totala arbetsyta blir över 40 m².

Servicebuss

Under våren levereras 4 st inredda Renault Master. Dessa bussar kommer alltid vara utrustade med exempelvis provbänk, arbetsbänkar, verktygstavlor, sortimentslådor och slipmaskiner. Detta för att vi ska kunna ta mindre fältuppdrag och utföra hela förfarandet inklusive funktionskontroll av ventiler på plats hos dig. Allt för att göra jobbet så effektivt som möjligt. Kontakta oss så bokar vi en tid för demonstration av konceptet.