Vad är ventiler för petrokemisk industri?

I petrokemiska anläggningar används olika ventiler för att transportera och blockera naturgas, råolja och andra petroleumprodukter. Ventiler i petrokemisk tillverkning delas vanligtvis in i allmänna och specialventiler. De allmänna ventilerna består av exempelvis:

 

  • kulventil
  • säkerhetsventil
  • reglerventil
  • tryckreducerande ventil
  • spjällventil
  • backventil
  • kilslidsventil
  • kägelventil

 

Specialiserade ventiler för petrokemi inkluderar bland annat värmeventil för högt tryck, fyrvägs omkopplingsventil, kilslidsventil och parallell glidventil.