Vad är ventiler för petrokemisk industri?

I petrokemiska anläggningar används olika ventiler för att transportera och blockera naturgas, råolja och andra petroleumprodukter. Ventiler i petrokemisk tillverkning delas vanligtvis in i allmänna och specialventiler. De allmänna ventilerna består av exempelvis:

 

  • ball valve
  • säkerhetsventil
  • control valve
  • pressure reducing valve
  • spjällventil
  • check valve
  • wedge gate valve
  • kägelventil

 

Specialiserade ventiler för petrokemi inkluderar bland annat värmeventil för högt tryck, fyrvägs omkopplingsventil, kilslidsventil och parallell glidventil.